prflogoen150


family-1

FAIDRA

„Разделени от имиграцията семейства:
Драматизиране на невероятната европейска история“
Проект по програма „Творческа Европа“, 2016-18

faidra-flyer-page-2-d_bg

Проектът

FAIDRA използва жанра на документалния театър, включвайки широк спектър от изразни средства като драма, кукли, уличен театър, танцов театър, музика, както и по-нови дигитални форми като видеоарт, филмирани интервюта и други. Партньорите ще проведат изследване в страните си и съвместно ще създадат спектакъл във форма, която лесно ще може да пътува и да бъде представяна на различни сцени в европейските държави. Страните в проекта са обособени по двойки: Гърция-България, Италия-Румъния, Швеция-Полша, в смисъл на „приемаща“ и „изпращаща“ емигранти страна.

Изследователска фаза 1

Първата фаза на изследването включва събиране на статистически данни от публикувани документи и статистика за имиграцията във всяка от страните след 1990 г – количество на напусналите страните или придошлите такива, профил на имигрантите, период на престой, натурализация и други. Целта е да се създаде картина на имиграционните процеси в отделните държави като в една част от тях се наблегне на пристигащите в страната имигранти, а в друга – на напускащите такива.

Изследователска фаза 2

Втората фаза на изследването включва провеждане на интервюта с имигранти или членове на семействата им, останали в напуснатата от тях страна. Специален фокус ще бъде поставен на проблемите, произтичащи от раздялата на семействата и последиците от тях. Резултатите от двете изследователски фази ще бъдат събрани и организирани в пътуваща изложба.

Уъркшопове

Като резултат от изследователските фази, няколко уъркшопа ще бъдат организирани с интервюираните членове на разделени от имиграцията семейства, както и с ключови партньори от всяка участваща страна. С театрални игри участниците ще бъдат мотивирани и предразположени да създадат съвместни истории на базата на собствения си опит в социален, културен и емоционален контекст, обусловен от житейската среда на всеки от тях. Идеята за „единна Европа“ ще бъде заложена в уъркшоповете с поглед към бъдещето, когато границите ще бъдат заличени или поне размити.

Създаване на спектакъл

Всяка страна партньор ще представи своя едноактна история, създадена в резултат на изследователските фази и уъркшоповете. В процес на съвместни срещи на театралните творци от страните по двойки, ще бъдат създадени 3 отделни части, които ще образуват структурата на спектакъла. Спойващите елементи ще бъдат предложени от водещия гръцки партньор, който ще изготви и финалния сценарий. Отделните партньори ще предоставят актьори за спектакъла и всеки от тях ще се погрижи за един от основните му елементи – текст, музика, движение, сценография, видео, режисура и други. Сценарият ще бъде преведен на езиците на партньорите, а финалният продукт ще бъде изигран в Гърция, България и Швеция, с идея да бъде представян на фестивали и турнета и в други европейски държави след приключването на проекта.

faidra-flyer-page-1-a_bg


Фондация “За Родопите”


Kратка информация

Фондация “За Родопите” е основанa през 2000 г. в село Бостина край Смолян, където през 2004 поставя началото на Център за изкуства „За Родопите“. Тя е НПО в обществена полза и основната й дейност са проекти в областта на изпълнителските изкуства. Идеята на фондацията е да осъществява пълен продуцентски цикъл в реализацията на един сценичен продукт – от подготовката и репетициите до премиерата и на турнетата му, както и да организира фестивали, уъркшопове, резиденции и др.

Досега фондацията е продуцирала следните театрални спектакли: българо-словенска ко-продукция за възрастни в жанра физически театър “Анатомия на крайното” (2004); спектакъл с кукли за деца и родители “Кокошка с брошка” (2005); българо-словашко-австрийско-словенска ко-продукция за възрастни в жанра физически театър “Делта” (2006); спектакъл с кукли за възрастни “Аз, Душата” (2008); спектакъл за възрастни в жанра физически театър “Коса” (2009); спектакъл с кукли за деца и родители “Сливи за смет” (2010); българо-словашка ко-продукция за възрастни в жанра физически театър “Кълбо” (2011); спектакъл за бебета и деца от 0 до 3 години “Жълто” (2013); мултимедиен спектакъл за деца и родители “Тюрлю Гювеч” (2015).

Спектаклите на Фондация “За Родопите” са носители на многобройни национални и международни награди от фестивали в България, Хърватска, Румъния, Албания, както и на две номинации за наградите на САБ “Икар” /за „Кокошка с брошка“ и „Сливи за смет“/.

Турнета на продукциите от 2004 г. насам са осъществени в България, Словения, Словакия, Норвегия, Швеция, Исландия, Австрия, Чехия, Полша, Румъния, Албания, Хърватска, Унгария, Гърция, Турция, Сърбия, Италия, Испания, Белгия, Холандия, Германия, Русия, Израел, САЩ, Пакистан, Индия, Австралия, Сингапур и др. Осъществените представления са над 500.

От 2012 г. Фондация “За Родопите” провежда на територията на Смолян и общините от едноименната област ежегодният Международен театрален фестивал за детска и младежка публика “Забранено за възрастни”. Фондацията е и съорганизатор на „Ерата на Водолея“ – фестивал на българския физически и визуален театър и пърформанс в Бургас от 2000 г.

Фондация „За Родопите“ участва като съорганизатор в четири международни проекта, финансирани от Европейския съюз.

w/ www.prac.biz     е/ prac@prac.biz                 т&ф/ 0301 80722   gsm/ 0888 639923