CEEC Artemis (Romania)

/CEEC Artemis (Romania)

artemis-logo


men

Proiectul FAIDRA
Separarea Familiei prin Imigrare: Dramatizarea Istoriei Anecdotice a Europei

Acțiunea
Proiectul FAIDRA va exploata genul teatral documentar, utilizând o gamă largă de forme teatrale expresive, cum ar fi jocul actoricesc, păpușile, tatrul de stradă, picioroange (picioare de lemn), mimarea, muzica, dansul teatral, și altele; precum și tehnologiile digitale noi cum ar fi arta video, interviuri filmate, actoria digitală, decoruri electronice, etc. Se va acorda atenție producerii unui spectacol care poate fi pus în scenă de către toți partenerii ca un eveniment unic, dar care poate deasemenea fi transferat în diferite țări fără costuri prea ridicate, pentru a-i permite să meargă în turneu prin mai multe țări și destinații din Europa.

Ateliere de lucru
Ca urmare a colectării de material prin cercetare, vor fi organizate mai multe ateliere de lucru, reunind, în fiecare din țările participante, atât persoanele intervievate (voluntarii) în cadrul cercetării, cât și membri cheie ai unității partenere (o companie teatrală). Atelierele vor încuraja voluntarii să discute experiențele pe care le-au inclus în interviu și să construiască o relatare care unește mai multe experiențe, subliniate de elemente ale fondului social, cultural și emoțional din țările gazdă și din cele de origine. Ideea de ‘Europă unică’ fără granițe va transcende din aceste relatări, pentru a analiza fezabilitatea acestuia în termeni socilai și culturali și viitorul deplasării libere în incinta țărilor UE. Atelierele vor implica metoda ‘jocului teatral’ pentru a-i implica pe toți participanții și pentru a încuraja creativitatea.

Cercetarea I
Cercetarea va include două părți:
Prima parte se va baza pe documente publicate și statistici și va avea ca scop colectarea ‘circumstanțelor’ migrației din și înspre țările participante la proiect. Schimbările în timp, profilul imigranților, lungimea perioadei de migrație, naturalizarea, toate acestea vor fi incluse în informațiile ce vor trebui colectate și analizate, pentru a constitui ‘modelul’ de migrație din și înspre țările ce urmează a fi studiate. Pentru fiecare țară participantă se va alege perioada cea mai potrivită și se va defini dacă vorba de emigrare sau imigrare.

Cercetarea II
Faza a doua a cercetării se va baza pe intervievarea persoanelor care au experimentat imigrarea, fie ca și muncitori imigranți, sau ca membri ai familiilor lor.Se va pune un accent deosebit pe problema separării familiilor, luând în vedere acei imigranți ai căror familii nu i-au urmat în țara gazdă, ci au rămas în urmă. În timpul acestui stadiu intervievații vor fi recrutați folosindu-se grupurile locale de imigranți și mijloace de publicitate adecvate.

Crearea Reprezentației
Partenereii vor folosi o metodă comună prin intermediul întâlnirilor de lucru, pentru a prezenta schița pieselor lor într-un singur act și a le uni într-o piesă unică. responsabilitățile vor fi împărțite între parteneri:
Textul, muzica, mișcarea, componentele video, decorurile, recuzita, regia
Versiunea finală a piesei va fi probabil în forma unei ‘piese modulare’ constând din 3-4 acte care se unesc într-un act final. Muzica, mișcarea, decorurile, suportul video, și regia unică, vor fi orizontale și vor furniza un fond comun pentru toate actele.
Piesa FAIDRA se va baza pe un scenariu ‘articulat’, care va consta din 3 acte-bazate pe schițele inspirate de atelierele experimentale create de cele 3 perechi de parteneri în Activitățile 3, 4 și 5. Elementele ‘de trecere’ pentru sintetizarea celor trei scenarii într-o piesă unică vor fi propuse de către Centrul de Studii Teatrale Universitare și conlucrate împreună cu ceilalți parteneri, atunci când cele trei scenarii vor fi împreunate.
Scenariul va fi finalizat de către Centrul de Studii Teatrale Universitare după atelierul de lucru, va fi pregătit în engleză și tradus în limba tuturor participanților.

 


Centrul European de Educaţie si Cultură “ARTEMIS ”(Romania)


Despre noi

Centrul European de Educaţie si Cultură “ARTEMIS ”, este o organizaţie non guvernamentală, înfiinţată în 2005. Reuneşte actori, coregrafi, regizori, profesori cu o bogată experienţă în proiecte europene ( Socrates, Comenius, Leonardo da Vinci, Cultura 2000, Youth, etc), cu multiple participări la importante festivaluri de teatru şi dans, naţionale şi internaţionale. Activităţile se concretizează în programe care au ca obiective:
•sprijinirea şi încurajarea unor schimburi între tinerii din diverse ţări ale Europei, în vederea lărgirii orizontului cultural •sprijinirea editării de materiale scrise, audio-video, cu caracter cultural şi educativ
•promovarea dialogului intercultural regional, naţional şi internaţional
•participarea în proiecte europene care duc la dezvoltarea economico-socială şi culturală a României (Regiunea Nord-Est)
•dezvoltarea cooperării transnaţionale în vederea schimbului de cunoştinţe reciproce, promovarea schimburilor culturale •promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice
•integrarea socio-culturală şi îmbunătăţirea educaţiei culturale a minorităţilor, a grupurilor cu risc de excludere, a persoanelor cu handicap, cu deficienţe de comunicare, a tinerilor cu nevoi speciale
•promovarea nonviolenţei prin campanii de educare a tinerilor, expozitii artistice, spectacole de dans şi teatru

ARTEMIS acordă o atenţie deosebită tinerilor, prin stimularea, încurajarea şi promovarea activităţilor culturale ale acestora.

artemiscentre.ulcraft.com