logo-prisma1-200

ΠΡΙΣΜΑ
Σύμβουλοι αναπτυξιακού σχεδιασμού και οργάνωσης


europe-bw10

FAIDRA Project

Χωρισμός της οικογένειας λόγω μετανάστευσης.
Δραματοποίηση ενός μέρους της Ευρωπαϊκής ιστορίας, ανέκδοτου και άγνωστου

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του FAIDRA έχουν ως εξής:

ΔΡΑΣΗ 1: Έρευνα
Η έρευνα θα περιλαμβάνει δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος θα βασίζεται σε δημοσιεύσεις και στατιστικά στοιχεία, και θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μετανάστευσης από και προς τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα επικεντρωθεί σε στοιχεία σχετικά με το προφίλ των μεταναστών, καθώς και το χρόνο και τη διάρκεια της μετανάστευσης, και τα συμπεράσματα για κάθε χώρα που συμμετέχει (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία, Πολωνία) θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση που θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.
Το δεύτερο μέρος της έρευνας θα βασίζεται σε συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν βιώσει τη μετανάστευση, είτε ως μετανάστες ή ως μέλη των οικογενειών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα του διαχωρισμού των οικογενειών, όσον αφορά αυτούς τους μετανάστες των οποίων οι οικογένειες δεν τους ακολούθησαν στη χώρα υποδοχής.
ΔΡΑΣΗ 2: Εργαστήρια
Την έρευνα θα ακολουθήσει η διοργάνωση μιας σειράς από θεατρικά εργαστήρια, που θα συγκεντρώσουν, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, τα άτομα που ερωτήθηκαν (εθελοντές) και τα μέλη του εταίρου (εταιρεία θεάτρου). Τα εργαστήρια θα ενθαρρύνουν τους εθελοντές να συζητήσουν τις εμπειρίες που περιλαμβάνονται στις συνεντεύξεις και να κατασκευάσουν μια ιστορία που συγκεντρώνει διαφορετικές εμπειρίες, ενισχυμένη με στοιχεία του κοινωνικού, πολιτιστικού και συναισθηματικού υποβάθρου των χωρών προέλευσης και υποδοχής. Κάθε εργαστήριο θα οδηγήσει σε μια «ιστορία» που θα αποτελέσει τη βάση για το σενάριο του θεατρικού έργου.
ΔΡΑΣΗ 3: Σύνθεση των επιμέρους ιστοριών και ανάπτυξη του θεατρικού έργου FAIDRA
Η δράση αυτή αφορά τη σύνθεση των επιμέρους ιστοριών για τη δημιουργία του ενιαίου θεατρικού έργου FAIDRA, με ανάπτυξη των διαφορετικών στοιχείων της παραγωγής.

ΔΡΑΣΗ 4: Παραγωγή και παραστάσεις του θεατρικού έργου FAIDRA
Το έργο FAIDRA θα κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα. Η παράσταση θα ανέβει, επίσης, στο Lund της Σουηδίας και στο Smolyan της Βουλγαρίας. Η πρεμιέρα θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΔΡΑΣΗ 5: Συμπληρωματικές δράσεις για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση.
Μια σειρά από δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν με θέμα τη μετανάστευση και το χωρισμό της οικογένειας, καθώς και το συγκεκριμένο είδος θεάτρου (documentary theatre). Θα αποσκοπούν στο να διαφωτίσουν τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με άγραφες πτυχές της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας, να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό σχετικά με το θέμα της ενδο-ευρωπαϊκής μετανάστευσης και το μέλλον της «μίας Ευρώπης». Επίσης θα ενθαρρύνουν τη συζήτηση της συμβολής του documentary theatre στην εκπαίδευση, την τέχνη και την μελέτη της ιστορίας. Οι δράσεις αυτές θα είναι:

  • Διεθνείς ημερίδες/σεμινάρια που θα αναδείξουν τη συνεισφορά του θεάτρου ντοκουμέντου (Documentary theater), αλλά και της εισαγωγής ΤΠΕ στο θέατρο, στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών. Τα σεμινάρια θα λάβει χώρα στην Αθήνα, το Lund (Σουηδία) και το Smolyan (Βουλγαρία).
  • Ημερίδες σε τοπικό/εθνικό επίπεδο με το ίδιο θέμα θα πραγματοποιηθούν στην Κρακοβία (Πολωνία) και το Iasi (Ρουμανία).
  • Διεθνές συνέδριο/σεμινάριο στη Modena (Ιταλία) με το ίδιο θέμα, στο τέλος του έργου.
  • Μια έκθεση που θα παρουσιάσει φωτογραφικό υλικό, βίντεο και έργα τέχνης που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μετανάστευση από και προς τις χώρες του έργου.

    PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών


Το PRISMA είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με ισχυρή παρουσία στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και του χωρικού σχεδιασμού. Σε όλους τους τομείς δράσης του, το PRISMA έχει αναπτύξει εφαρμογές στις νέες τεχνολογίες, υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων. Το PRISMA είναι ένας κορυφαίος ελληνικός οργανισμός στο χώρο του από το 1992, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εμπειρία μας σε πολιτιστικά προγράμματα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την οργάνωση εκθέσεων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα πολιτισμού, την προσφορά συμβουλευτικής για την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, εκδόσεις σχετικά με την τέχνη και τον πολιτισμό (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης φυλλαδίων, οδηγών, καταλόγων, θεατρικών προγραμμάτων και ερευνητικών εκθέσεων που συνοδεύουν τα έργα μας), την ανάπτυξη υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και το σχεδιασμό και την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Το PRISMA έχει αναπτύξει εμπειρία στον τομέα της μάθησης μέσω του παιχνιδιού (game-based learning) και των location-based games και τη χρήση τους για την προώθηση της ενασχόλησης των νέων με τον πολιτισμό. Οι πελάτες μας προέρχονται κυρίως από το δημόσιο και κοινωνικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών.

www.prismanet.gr